Vrijwilligers terminale thuiszorg

Vrijwilligers terminale thuiszorg

TerminuZ is er voor mensen in de laatste levensfase, die thuis willen sterven. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van TerminuZ geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie.

TerminuZ is de rechtsopvolger van Stichting VPTZ regio Westland, de vrijwilligersorganisatie voor terminale thuiszorg. Deze stichting is opgericht in 1992 en sinds die tijd uitgegroeid tot een professionele organisatie met rond 25 vrijwilligers en een professionele coördinator. Jaarlijks doen tientallen bewoners van de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland een beroep op onze vrijwilligers terminale thuiszorg.

Vrijwilliger worden?