Hulp aanvragen?

TerminuZ is ondersteunend van aard. De duur van de hulp kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Concreet betekent de hulp van een vrijwilliger:

  • Persoonlijke ondersteuning en verzorging…(letten op hoe het gaat en wat iemand nodig heeft of wenst);
  • Tijd en aandacht voor de cliënt en de mantelzorger(s);
  • Een luisterend oor.

Als de vrijwilliger aanwezig is kan de partner, familie of mantelzorger even rust nemen, een boodschap doen of even rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).

Meer weten

U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met onze coördinator Trienke de Jong. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken aan welke hulp u behoefte heeft en wanneer deze het meest gewenst is. De coördinator zorgt dan voor een vrijwilliger die het beste past in de gegeven situatie. Aan de hulp van de vrijwilliger(s) zijn geen kosten verbonden.

Voor een hulpaanvraag bij TerminuZ kunt u iedere dag tot 21:00 bellen naar: 06 – 1247 1661 of mailen naar coordinator@terminuz.nl