Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Elly van der Wilk-van Baren (voorzitter) M: 06-53756494
Jan Cammeraat (secretaris)
Aad van Marrewijk (penningmeester)
Corien van de Weg (bestuurslid)
Marijke Helderman- van Meurs (bestuurslid)

De bestuursleden werken, net als de vrijwilligers, op vrijwillige basis.