Donateurs

De vrijwilligers van TerminuZ krijgen geen geldelijke beloning voor hun werk, maar TerminuZ maakt natuurlijk wel kosten. Die kosten betreffen onder andere het salaris van onze parttime coördinator, de opleiding van onze vrijwilligers en de huisvesting. Daarvoor krijgen we subsidie van het Ministerie van VWS, het subsidie is echter niet toereikend om al onze kosten te dekken.

Donateurs

In 2017 hebben wij t/m november donaties ontvangen van:

 • Collecte prot. gemeente 't Wout-Den Hpprn € 169,-
 • Diaconie Protestantse Gemeente Maasland € 500,–
 • Diaconie Protestantse Gemeente Monster (Collecte) € 158,–
 • Diakonie Hervormde Gemeente 's-Gravenzande € 2.000,-
 • Fonds Westland € 500,-
 • Kringloopwinkel Habbekrats De Lier € 2.000,– (Gezamenlijke gift van € 4.000, — voor Stichting Inloophuis Carma en Stichting Vrienden van TerminuZ)
 • Loswal 'de bonnen' € 3.000,-
 • Monsterse Reddingsbrigade (Nieuwjaarsduik) € 1.004,–
 • Particulieren (Totaal) € 730,–
 • Ronde Tafel Westland € 3.750,-
 • Stichting de Recycling Westland € 816,–
 • Westland Partners heeft de statuten van TerminuZ en de vrienden van TerminuZ zonder kosten in rekening te brengen aangepast. Als het gaat over vragen van juridische aard bent u welkom bij Westland Partners Notarissen & Advocaten. Als kantoor met twee disciplines onder één dak bundelt Westland Partners alle expertise die u nodig heeft.

Ook doneren?

Giften en donaties zijn daarom altijd welkom. U kunt ons rechtstreeks of via onze Vrienden stichting ondersteunen. De doelstelling en activiteiten van de Vrienden stichting vindt u elders op deze site.

Wilt u ons rechtstreeks steunen dan kan dat op ons bankrekeningnummer: NL48 RABO 0142 2222 40, t.n.v. Stichting TerminuZ.

De Stichting TerminuZ is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.