Vrijwilligerswerk doe je voor een ander, én voor jezelf!

Op woensdag 21 maart stond TerminuZ op de door Vitis Welzijn georganiseerde vrijwilligersmarkt. Vier mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger bij onze organisatie. Geweldig!

TerminuZ is nog op zoek naar enkele vrijwilligers.

Het verzorgen van een dierbare in de laatste levensfase is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. De vrijwilligers van TerminuZ geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Trienke de Jong is coördinator: “Vrijwilliger van TerminuZ hebben een speciale opleiding gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen vragen namelijk veel kennis en vaardigheden van de vrijwilliger. Die kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen omgaan met de gevoelens van degenen die betrokken zijn bij het stervensproces.”

Werkzaamheden

TerminuZ is ondersteunend van aard. De duur van de hulp kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Trienke de Jong: “Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen of een boodschap te doen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).”

Vrijwilliger worden?

Gezien de groeiende vraag naar ondersteuning zoekt TerminuZ nog enkele vrijwilligers. Alle vrijwilligers krijgen een specifieke training. Daarnaast worden ze door de coördinator goed begeleid, hebben ze regelmatig bijeenkomsten met alle vrijwilligers en volgen ze (kortdurende) cursussen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator Trienke de Jong: e-mail: coordinator@terminuz.nl, telefoon: 06 – 124 716 61