Wie zijn de Vrienden van TerminuZ?

De Vrienden van TerminuZ is een zelfstandige stichting met een belangrijk doel. Namelijk het ondersteunen van het werk van de vrijwilligers terminale thuiszorg. De vriendenstichting zet zich in voor versterking van de activiteiten – ook financieel – en het vergroten van de bekendheid van TerminuZ in de regio. Er zijn onvoldoende structurele subsidies voor scholing en vorming van de vrijwilligers, voor het plaatsen van advertenties, de kosten voor huisvesting en dergelijke. Daarom is het noodzakelijk gelden te verwerven om het werk van TerminuZ in onze regio nu en in de toekomst veilig te stellen.

Het bestuur

  • Eric Borggreve, voorzitter
  • Toine van Tuijl, secretaris
  • Aad van Marrewijk, penningmeester
  • Hans Franke, lid

Kerngegevens

De Stichting TerminuZ heeft de ANBI-status, onder nummer: 8559.81.349
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 65104013
IBAN/Rekeningnummer NL73 RABO 0185 2905 66
t.n.v. Stichting Vrienden van TerminuZ

Postadres:
Postbus 102,
2690 AC ‘s-Gravenzande
vriendenvan@terminuz.nl
Telefoon Eric Borggreve (voorzitter) 06-21810560