Donaties & giften

Soms krijgt TerminuZ een gift van een dankbare familie voor de inzet van de vrijwilligers, van kerken of regionale goede doelen organisaties. Maar er zijn meer mogelijkheden. De Vrienden van TerminuZ is een ANBI-instelling. Dat houdt in dat de belastingdienst onze stichting heeft erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften daarmee fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook houdt het in dat alle ontvangen gelden rechtstreeks ten goede komen aan het werk van de vrijwilligers.

Wilt u ook een donatie doen?

Een eenmalige gift, donatie, legaat, erfstelling of sponsorschap zijn allemaal mogelijkheden om ons werk mogelijk te maken. Ook verjaardagen, jubilea, openingen en andere gebeurtenissen zijn momenten om aan het werk van TerminuZ te denken. Graag denkt het bestuur van de Vriendenstichting met u mee om een geschikte vorm te vinden.

IBAN/Rekeningnummer NL73 RABO 0185 2905 66
t.n.v. Stichting Vrienden van TerminuZ